Anders Dedekam jr (1940-2013)

 


|Personlig| |Samfunnsøkonomi | |Gjesteboken| |Folkeboken| |Pplaus forlag|

|Oliver Sylthe|


Sist oppdatert 2. april 2013 av Høgskolen i Molde. Portrettet er tegnet av Arne Nøst.